DES-ETDA ชี้พร้อมตอบข้อสงสัย กฎหมาย DPS

DES-ETDA ชี้พร้อมตอบข้อสงสัย กฎหมาย DPS

DES-ETDA ชี้พร้อมตอบข้อสงสัย กฎหมาย DPS DES-ETDA ชี้พร้อมตอบข้อสงสัยกฎหมาย DPS DES-ETDA ชี้พร้อมตอบข้อสงสัย กฎหมาย DPS DES – ETDA ถกช่องทางให้คำปรึกษาการเปิดแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 17 ก.ค. ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย DPS (Digital Platform Services) ระบุผู้ให้บริการจดทะเบียนส่วนใหญ่ DPS (Digital Platform Services) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องแจ้ง ETDA รู้ก่อนทำธุรกิจ “จากการหารือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลส่วนใหญ่เข้าใจและพร้อมให้ความร่วมมือในการจดทะเบียนข้อมูลธุรกิจกับ ETDA ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ทำให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มมีมาตรฐานมากขึ้น” ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลายรายยังได้แบ่งปันแนวทางการลงทะเบียนผู้ใช้ ใช้ในการรับรองและยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) คู่มือการยืนยันและยืนยันตัวตนสำหรับการลงทะเบียนผู้ใช้บริการที่รับฟังผ่านระบบกฎหมายที่เชื่อมโยง “วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. มุ่งเน้นการดูแลและคุ้มครองผู้ใช้บริการ ช่วยเป็นกลไกกำกับดูแลธุรกิจบริการภายใต้กรอบการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด” ที่ผ่านมามีการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับลักษณะของบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ควบคุมโดย พ.ร.บ. DPS โดยให้เหตุผลว่าต้องเป็นบริการดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการ ผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการ มาพบปะและทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กันเถอะ […]

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ