AIS ต่อยอดความร่วมมือ GC ชวนเหล่านักศึกษาทำกิจกรรม E-Waste

AIS ต่อยอดความร่วมมือ GC ชวนเหล่านักศึกษาทำกิจกรรม E-Waste

AIS ต่อยอดความร่วมมือ GC ชวนเหล่านักศึกษาทำกิจกรรม E-Waste AIS ต่อยอดความร่วมมือ GC ชวนเหล่านักศึกษาทำกิจกรรม E -Waste AIS ต่อยอดความร่วมมือ GC ชวนเหล่านักศึกษาทำกิจกรรม E-Waste เอไอเอส เดินหน้าร่วมกับ พีทีทีจีซี เปิดโครงการ “มหาวิทยาลัยสีเขียว ให้โลกจดจำ” ชวนนักศึกษาและบุคลากรจาก 11 มหาวิทยาลัยชั้นนำในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร่วมภารกิจเก็บขยะเพื่อโลก เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ผ่านแอปพลิเคชัน E-Waste+ และขยะพลาสติกของ GC YOU เราสามารถลดปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างสมบูรณ์ ค้นหาสถาบันสีเขียวที่ดีที่สุดเพื่อรับทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัล Upcycling สำหรับการสร้างมูลค่าจากขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวสายชล ทรัพย์มากอุดม รักษาการหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอสยังคงให้ความสำคัญกับขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านกิจกรรม Green University โดยมีภารกิจร่วมกันคือการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคและลูกค้า และส่งเสริมการแก้ปัญหาการจัดการขยะเพื่อให้โลกจดจำ “วันนี้เราเชิญ 11 […]

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ