3 แกนยกระดับขององค์กร พร้อมกับตั้งรับภัยไซเบอร์

3 แกนยกระดับขององค์กร พร้อมกับตั้งรับภัยไซเบอร์

3 แกนยกระดับขององค์กร พร้อมกับตั้งรับภัยไซเบอร์ 3 แกนยกระดับขององค์กร พร้อมกับตั้งรับภัยไซเบอร์ 3 แกนยกระดับขององค์กร พร้อมกับตั้งรับภัยไซเบอร์ ในโลกปัจจุบันมีการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้ ในขณะที่เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพัฒนาฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ เป็นต้น แต่ทุกวันนี้ วิธีการโจมตีทางไซเบอร์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวจึงอาจปกป้ององค์กรได้ไม่มากนัก วันนี้ OPEN-TEC แพลตฟอร์มแบ่งปันความรู้ด้านเทคนิคภายใต้การดูแลของ TCC TECHNOLOGY GROUP ที่รวบรวมความรู้จากประสบการณ์การเป็นผู้ดูแลระบบและที่ปรึกษาขององค์กรชั้นนำ การเสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ องค์กรจำเป็นต้องจัดการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามคอร์ที่ควรนำมาใช้คือ คน กระบวนการ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะคน (คน) เป็นปัจจัยที่สำคัญมาก จากการศึกษาสถิติการโจมตีทางไซเบอร์ สาเหตุหลักประการหนึ่งคือความผิดพลาดหรือการตัดสินใจที่เกิดขึ้นเนื่องจาก “คน” ขาดความรู้ในการจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ องค์กรสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดได้ ข้อผิดพลาดนี้มี 3 วิธี: 1. Awareness Training การฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับความรู้ด้านความปลอดภัยและความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในองค์กรสามารถช่วยลดโอกาสในการถูกโจมตีทางไซเบอร์ มากกว่า แนวทางที่ 2 Professional Skills, Experience and Qualifications ทักษะ […]

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ