ไออาร์พีซีเซ็นเอ็มโอยูกับ Metro Systems เพื่อต่อยอดธุรกิจ

ไออาร์พีซีเซ็นเอ็มโอยูกับ Metro Systems เพื่อต่อยอดธุรกิจ

ไออาร์พีซีเซ็นเอ็มโอยูกับ Metro Systems เพื่อต่อยอดธุรกิจ ไออาร์พีซีเซ็นเอ็มโอยูกับ Metro Systems เพื่อต่อยอดธุรกิจ ไออาร์พีซีเซ็นเอ็มโอยูกับ Metro Systems เพื่อต่อยอดธุรกิจ ปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสทางธุรกิจ เดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่ม ร่วมกันพัฒนาธุรกิจและให้บริการดิจิทัลโซลูชั่นที่ครอบคลุมทั้งระบบอัตโนมัติ การให้คำปรึกษา โครงสร้างพื้นฐาน คลาวด์ และการวิเคราะห์ข้อมูล และความปลอดภัยของเครือข่าย นายปรเมศวร์ จุลวิจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กรและบริหารศักยภาพดิจิทัล ไออาร์พีซี เปิดเผยถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไออาร์พีซีนำเสนอ และการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้กับ Workflow ภายในบริษัท รวมถึงการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงลึก จนประสบความสำเร็จอย่างมาก เช่น การทำ Robotic Software, AI, Data Science, IT Security เป็นต้น  เพื่อช่วยในการทำงานเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มระดับความปลอดภัยในการทำงาน ทีมดิจิทัล IRPC (นำโดย Digital Manager คุณสุวรรณ ศรีนวล) มีความรู้ […]

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ