เวลาของ AI / แมทต์ ฮิกส์

เวลาของ AI / แมทต์ ฮิกส์

เวลาของ AI / แมทต์ ฮิกส์ เวลาของ AI /แมทต์ ฮิกส์ เวลาของ AI / แมทต์ ฮิกส์ เมื่อมองย้อนกลับไป เราอาจรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหลายครั้ง มีช่วงหนึ่งที่เรารู้ว่าการค้นพบและนวัตกรรมใหม่ ๆ กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม แม้กระทั่งเปลี่ยนโลกที่เราเคยรู้จักอย่างถ่องแท้ จากนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา แต่สิ่งที่โดดเด่นจริง ๆ คือสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น เคยใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาสิ่งใหม่ หรือหลายทศวรรษ แต่ปัจจุบัน นวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เร็วขึ้นเรื่อย ๆ หากองค์กรใดนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ช้า ก็จะตามไม่ทัน ตัวอย่างของนวัตกรรมเหล่านี้ ได้แก่ ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส การประมวลผลแบบคลาวด์รวมถึงระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ไม่ได้หมายความว่าองค์กรต้องละทิ้งวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จในการลงทุน เทคโนโลยียุคหน้า เช่น ปัญญาประดิษฐ์จำเป็นต้องทำงานร่วมกับเทคโนโลยี หรือโซลูชันที่ธุรกิจต่าง ๆ […]

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ