ดีอีเอส เดินหน้าเตรียมให้ความรู้กฏหมายทางดิจิทัล

ดีอีเอส เดินหน้าเตรียมให้ความรู้กฏหมายทางดิจิทัล

ดีอีเอส เดินหน้าเตรียมให้ความรู้กฏหมายทางดิจิทัล ดีอีเอส เดินหน้าเตรียมให้ความรู้กฏหมายทางดิจิทัล ดีอีเอส เดินหน้าเตรียมให้ความรู้กฏหมายทางดิจิทัล DES เดินหน้าจัดกิจกรรมกฎหมายดิจิทัลเพื่อให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายดิจิทัล พร้อมที่จะรับฟัง แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น สร้างการรับรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับการใช้กฎหมายเพื่อปกป้องประชาชน ทั้ง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ร.บ. รองศาสตราจารย์เกียรติคุณ เวศย์ธร ปลัดกรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่กำหนดขึ้นตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลที่กระทรวงเกี่ยวข้อง และมีหลายประเด็นที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชกฤษฎีกามาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2566 เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงจัด Digital Legal Tour ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ข้าราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทราบและเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อประชาชน เสริมสร้างจิตสำนึกให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมาย ส่งเสริม […]

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ