ค้นหาไอเดีย EDC Pitching

ค้นหาไอเดีย EDC Pitching

ค้นหาไอเดีย EDC Pitching ค้นหา ไอเดีย EDC Pitching ETDA จัด ค้นหาไอเดีย EDC Pitching ศิลปะป้องกันตัวจากภัยออนไลน์ ผนึก มูลนิธิอินเทอร์เน็ต พัฒนา Thailand Sure-Share Center และ Dek-D ชูโครงการ ETDA Digital Citizenship (EDC) สู่งาน EDC pitching แรกของปีแรก ในหัวข้อ “ตัวเลขในมือ แนวทางปฏิบัติ ไอเดีย แรงต้าน” ศิลปะการป้องกันตัวจากภัยออนไลน์” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท ETDA กล่าวว่า การเสริมสร้างทักษะคนไทยในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันภัยออนไลน์ภายใต้หลักสูตร ETDA Digital Citizenship หรือ EDC เปรียบเสมือนเป้าหมายหลัก สู่คนไทย แกนกระจายความรู้ตามกลุ่ม 3 กิจกรรมหลักเกิดจากความร่วมมือกับสถาบันพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในการสัญจรไปยังภูมิภาคเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายผ่านผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Literacy ทั่วประเทศกว่า […]

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ