กรมปกครองแนะนำให้คนไทยใช้ ‘ThaID’ เพื่อยืนยันตัวตน

กรมปกครองแนะนำให้คนไทยใช้ 'ThaID' เพื่อยืนยันตัวตน

กรมปกครองแนะนำให้คนไทยใช้ ‘ThaID’ เพื่อยืนยันตัวตน กรมปกครองแนะนำให้คนไทยใช้ ‘ThaID’ เพื่อยืนยันตัวตน กรมปกครองแนะนำให้คนไทยใช้ ‘ThaID’ เพื่อยืนยันตัวตน เสริมบริการประชาชนภายใต้รัฐบาลดิจิทัล มีระบบ ตรวจสอบและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น ThaiID ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐและ ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ลดความเสี่ยงจากการปลอมแปลงเอกสาร สามารถใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนในการรับบริการต่าง ๆ  จากหน่วยงานราชการ หลังจากเปิดตัวในไตรมาสที่ 1 ของ ปี 2566 มีการดาวน์โหลดมากกว่า 5.8 ล้านครั้ง และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และขณะนี้สามารถใช้ใน 11 ระบบสำหรับหน่วยงานของรัฐในการยืนยันตัวตน เอกชนยื่นขออนุญาตใช้การยืนยันตัวตนกว่า 70 หน่วยงาน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานความปลอดภัยสากลชวนคนไทยดาวน์โหลดใช้ฟรีทั้งระบบ Android และ iOS นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผอ.กยท. กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า อบจ.พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามแผนการพัฒนาภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย แอปพลิเคชัน ThaiD ได้จัดทำและพัฒนาเป็นระบบตรวจสอบและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รองรับการใช้งานของประชาชนทั่วประเทศ  สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่ต้องไปที่สำนักงาน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดการใช้ทรัพยากรกระดาษอย่างสิ้นเปลือง ลดความเสี่ยงในการใช้เอกสารราชการปลอมในระหว่างการพิสูจน์ตัวตน ด้วยระบบเดิม สร้างมิติใหม่ของการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชน ที่มีความสะดวก […]

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ