IBM พบซีอีโอไทยโฟกัสระบบไอทีทันสมัย เตรียมพร้อมใช้ Generative AI

IBM พบซีอีโอไทยโฟกัสระบบไอทีทันสมัย เตรียมพร้อมใช้ Generative AI

IBM พบซีอีโอไทยโฟกัสระบบไอทีทันสมัย เตรียมพร้อมใช้ Generative AI

IBM พบซีอีโอไทยโฟกัสระบบไอทีทันสมัย เตรียมพร้อมใช้ Generative AI ผลวิจัยของไอบีเอ็มชี้ซีอีโอไทยพร้อมใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบเจเนอเรทีฟ ขณะที่ซีอีโออาเซียนมุ่งความสนใจไปที่ระบบไอทีสมัยใหม่ การปรับปรุงให้ทันสมัยมีความสำคัญสูงสุดในการปูทางไปสู่ AI เชิงกำเนิด ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ปรับ AI ให้ตรงกับความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

นายสวัสดิ์ อัสดร ประธานบริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย กล่าวไว้ว่า Generative AI ไม่เพียงแต่เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถปรับ AI ให้ตรงกับความต้องการได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น ยังช่วยพัฒนาและปรับขนาดแอปพลิเคชันบนคลาวด์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะใช้กรณีใด 

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ CEO ควรใช้วัดความสำเร็จคือความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการระบุแหล่งที่มาของผลลัพธ์อย่างโปร่งใสและความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผยโดย AI ไม่ต้องพูดถึงความจริงที่ว่าข้อมูลผู้บริโภคและความเป็นส่วนตัวต้องได้รับการปกป้องและคุ้มครอง

“ทุกวันนี้ ซีอีโอกำลังเร่งนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลลูกค้าที่ดีขึ้น โมเดลปัญญาประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ใช้ต้องปลอดภัย ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และได้รับการควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อบังคับต่าง ๆ การพิจารณาด้านศีลธรรม “

IBM พบซีอีโอไทยโฟกัสระบบไอทีทันสมัย เตรียมพร้อมใช้ Generative AI

อย่างไรก็ตาม มีสถิติที่แสดงให้เห็นว่า AI เจนเนอเรทีฟกำลังเปลี่ยนแปลงพนักงาน ยังขาดการประเมินผลกระทบในวงกว้าง โดย 43% ของ CEO ของสหรัฐฯ ที่ทำแบบสำรวจระบุว่าพวกเขาเลิกจ้างหรือย้ายพนักงาน ซึ่งเป็นผลมาจากปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ และ 28% วางแผนที่จะทำเช่นนั้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า

สี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ของซีอีโอที่ทำแบบสำรวจกล่าวว่า AI เจนเนอเรชันนำไปสู่การจ้างคนงานเพิ่มขึ้น และ 26 เปอร์เซ็นต์วางแผนที่จะจ้างเพิ่มขึ้นในอนาคต แต่อเมริกามีซีอีโอ มากกว่าหนึ่งในสาม (28%) ได้ประเมินผลกระทบที่ AI กำเนิดอาจมีต่อพนักงาน และ 36% วางแผนที่จะทำเช่นนั้นภายใน 12 เดือนข้างหน้า

สถิติเหล่านี้เป็นผลจากการศึกษาของ IBM Institute for Business Value (IBV) ซึ่งสำรวจซีอีโอทั่วโลกและพบว่าซีอีโออาเซียน-ไทยมากกว่าครึ่งสำรวจว่า Modernize IT (Technology modernization) เป็นภารกิจที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตขององค์กร. รวมถึงสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงคิดไว้ 2 ประการถัดมาคือ

อย่างไรก็ตาม ซีอีโอยังคงเผชิญกับอุปสรรคสำคัญในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในองค์กรของตน

IBM พบซีอีโอไทยโฟกัสระบบไอทีทันสมัย เตรียมพร้อมใช้ Generative AI

การศึกษาในปีนี้ที่มีชื่อว่า CEO Decision-Making in the Age of AI, Acting with Intention ได้ทำการสำรวจ CEO 3,000 คนทั่วโลก รวมถึงการสำรวจอีกครั้งของ CEO ข้ามชาติของสหรัฐฯ เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ จากการสำรวจซีอีโอ 200 คนพบว่า 3 ใน 4 

เชื่อว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็นของผู้ที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัยที่สุด ผู้บริหารยังต้องชั่งน้ำหนักความเสี่ยงหรืออุปสรรคที่เกิดจากตัวเทคโนโลยีเองด้วย ไม่ว่าจะเป็นอคติ จริยธรรม หรือความปลอดภัย

มากกว่าครึ่ง (57%) ของ CEO ในสหรัฐอเมริกาที่ทำแบบสำรวจมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล ขณะที่ 48% กังวลเกี่ยวกับอคติหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล

ในทางกลับกัน การศึกษายังสะท้อนมุมมองของซีอีโออาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย เทคโนโลยีเป็นปัญหาเร่งด่วนและเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญสำหรับองค์กร โดย 50% ของซีอีโอที่สำรวจในอาเซียนรวมถึงประเทศไทย 

กล่าวถึงการปรับปรุงระบบไอทีและแอพพลิเคชั่นให้ทันสมัยเป็นลำดับความสำคัญสูงสุด การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร (48%) และการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น (48%) เป็นสองส่วนที่สำคัญที่สุดรองลงมา

IBM พบซีอีโอไทยโฟกัสระบบไอทีทันสมัย เตรียมพร้อมใช้ Generative AI

เป็นปีที่สี่ติดต่อกันที่ซีอีโอในอาเซียนมองว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรมากที่สุดในสามปีข้างหน้า

ในขณะเดียวกัน CEO มองว่าผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการและเทคโนโลยีเป็นผู้ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เมื่อถูกถามว่าผู้บริหารชุดซีคนใดจะมีบทบาทในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในช่วง 3 ปีข้างหน้า ซีอีโออาเซียนและไทยเลือกซีโอโอ (62%) และซีเอฟโอ (54%)

การสำรวจพบว่าผู้บริหารด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ CEO มากขึ้นเรื่อย ๆ โดย 41 เปอร์เซ็นต์ของ CEO ระบุว่า CIO, CTO และ Chief Digital Officer (CDO) เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สำคัญที่สุดขององค์กร

ในขณะที่ซีอีโอกล่าวว่าเขาพร้อมสำหรับเจเนอเรทีฟเอไอแล้ว ผู้บริหารคนอื่น ๆ ยังคงสงสัย เนื่องจากสามในสี่ (75%) ของผู้ตอบแบบสำรวจซีอีโอในสหรัฐฯ เชื่อว่าการมีองค์กรอัจฉริยะเอไอเอไอที่ทันสมัยที่สุดจะมีความได้เปรียบในการแข่งขัน

IBM พบซีอีโอไทยโฟกัสระบบไอทีทันสมัย เตรียมพร้อมใช้ Generative AI

การสำรวจยังพบว่าครึ่งหนึ่ง (50%) ของ CEO กล่าวว่าพวกเขาได้เริ่มใช้ generative AI ในผลิตภัณฑ์และบริการของตนแล้ว โดย 43% กล่าวว่าพวกเขาใช้ generative AI สำหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และ 36% ของ CEO กล่าวว่าพวกเขา ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิด (AI) เพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาด % ใช้เทคโนโลยีในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ

กลุ่มตัวอย่าง 69% ของซีอีโอสหรัฐฯ เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ generative AI ในองค์กรของคุณ แต่มีทีมผู้บริหารเพียง 29 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่กล่าวว่าองค์กรของตนมีความเชี่ยวชาญภายในองค์กรมากพอที่จะเปิดตัว generative AI มีเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ไม่ใช่ซีอีโอ (non-CEOs) เชื่อว่าองค์กรของพวกเขาพร้อมที่จะใช้ generative AI อย่างมีความรับผิดชอบ

ติดตามเรื่องไอทีต้องรู้ : ข่าววงการไอที

ติดตามเทคโนโลยีเพิ่มเติม : guruit

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ