DES-ETDA ชี้พร้อมตอบข้อสงสัย กฎหมาย DPS

DES-ETDA ชี้พร้อมตอบข้อสงสัยกฎหมาย DPS

DES-ETDA ชี้พร้อมตอบข้อสงสัย กฎหมาย DPS

DES-ETDA ชี้พร้อมตอบข้อสงสัย กฎหมาย DPS DES – ETDA ถกช่องทางให้คำปรึกษาการเปิดแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 17 ก.ค. ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย DPS (Digital Platform Services) ระบุผู้ให้บริการจดทะเบียนส่วนใหญ่ DPS (Digital Platform Services) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องแจ้ง ETDA รู้ก่อนทำธุรกิจ

“จากการหารือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลส่วนใหญ่เข้าใจและพร้อมให้ความร่วมมือในการจดทะเบียนข้อมูลธุรกิจกับ ETDA ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ทำให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มมีมาตรฐานมากขึ้น”

DES-ETDA ชี้พร้อมตอบข้อสงสัย กฎหมาย DPS

ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลายรายยังได้แบ่งปันแนวทางการลงทะเบียนผู้ใช้ ใช้ในการรับรองและยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) คู่มือการยืนยันและยืนยันตัวตนสำหรับการลงทะเบียนผู้ใช้บริการที่รับฟังผ่านระบบกฎหมายที่เชื่อมโยง

“วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. มุ่งเน้นการดูแลและคุ้มครองผู้ใช้บริการ ช่วยเป็นกลไกกำกับดูแลธุรกิจบริการภายใต้กรอบการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด”

DES-ETDA ชี้พร้อมตอบข้อสงสัย กฎหมาย DPS

ที่ผ่านมามีการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับลักษณะของบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ควบคุมโดย พ.ร.บ. DPS โดยให้เหตุผลว่าต้องเป็นบริการดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการ ผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการ มาพบปะและทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กันเถอะ ทั้งคู่ให้บริการในประเทศไทยหรือให้บริการแก่ผู้ใช้ชาวไทย

DES-ETDA ชี้พร้อมตอบข้อสงสัย กฎหมาย DPS

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องแจ้ง ETDA ก่อนประกอบกิจการและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย พ.ร.บ. เช่น กรณีผู้ให้บริการเป็นบุคคลที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ก่อนรายจ่ายในประเทศไทย หรือหักค่าใช้จ่ายในประเทศไทย ผู้ให้บริการ นิติบุคคลที่มีรายได้เกิน 50 ล้านบาทต่อปี หรือที่ให้บริการผู้ใช้มากกว่า 5,000 รายต่อเดือนโดยเฉลี่ยในประเทศไทย

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนอกประเทศไทยแต่ให้บริการแก่ผู้ใช้ชาวไทยจะต้องแต่งตั้งผู้ประสานงานในประเทศไทยและต้องให้ข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด และสงสัยต่อไปว่าบริการแพลตฟอร์มของคุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลกับ ETDA หรือไม่?

“เพื่อตอบคำถามและชี้แจงแนวปฏิบัติที่กฎหมายกำหนด ETDA ได้เปิดระบบเครื่องมือประเมินดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อช่วยประเมินเบื้องต้นว่าบริการเข้าข่ายบริการดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือไม่เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้งานผ่าน

DES-ETDA ชี้พร้อมตอบข้อสงสัย กฎหมาย DPS

เร็ว ๆ นี้ ETDA พร้อมขยายความพยายามจัดกิจกรรม รายการตรวจสอบก่อนให้คำปรึกษาจะมีทีมที่ปรึกษาผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล พร้อมบันทึกข้อมูลและปฏิบัติตามกฎหมาย โดยระบบฯ จะเริ่มจองการประชุมผ่านเว็บไซต์ ETDA และเปิดให้บริการให้คำปรึกษาอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เป้าหมายของระยะแรกคือการเข้าร่วมกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อแจ้ง ETDA เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ นับ1,000คดี

เป็นช่องทางกลางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. เพื่อให้ผู้ร้องเรียนได้รับข้อมูลและดำเนินการดูแลอย่างเหมาะสมโดยเร็ว อีกทั้งยังถือเป็นการขยายบริการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการบังคับใช้ พ.ร.บ.

ติดตามเรื่องไอทีต้องรู้ : ข่าววงการไอที

ติดตามเทคโนโลยีเพิ่มเติม : guruit

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ