AIS ต่อยอดความร่วมมือ GC ชวนเหล่านักศึกษาทำกิจกรรม E-Waste

AIS ต่อยอดความร่วมมือ GC ชวนเหล่านักศึกษาทำกิจกรรม E -Waste

AIS ต่อยอดความร่วมมือ GC ชวนเหล่านักศึกษาทำกิจกรรม E-Waste

AIS ต่อยอดความร่วมมือ GC ชวนเหล่านักศึกษาทำกิจกรรม E-Waste เอไอเอส เดินหน้าร่วมกับ พีทีทีจีซี เปิดโครงการ “มหาวิทยาลัยสีเขียว ให้โลกจดจำ” ชวนนักศึกษาและบุคลากรจาก 11 มหาวิทยาลัยชั้นนำในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร่วมภารกิจเก็บขยะเพื่อโลก เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ผ่านแอปพลิเคชัน E-Waste+ และขยะพลาสติกของ GC YOU เราสามารถลดปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างสมบูรณ์ ค้นหาสถาบันสีเขียวที่ดีที่สุดเพื่อรับทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัล Upcycling สำหรับการสร้างมูลค่าจากขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์

AIS ต่อยอดความร่วมมือ GC ชวนเหล่านักศึกษาทำกิจกรรม E-Waste

นางสาวสายชล ทรัพย์มากอุดม รักษาการหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอสยังคงให้ความสำคัญกับขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านกิจกรรม Green University โดยมีภารกิจร่วมกันคือการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคและลูกค้า และส่งเสริมการแก้ปัญหาการจัดการขยะเพื่อให้โลกจดจำ

“วันนี้เราเชิญ 11 พันธมิตรสีเขียวจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเข้าร่วมแข่งขันเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพลาสติก เป็นอีกหนึ่งงานที่เราไม่ต้องการผลเชิงปริมาณของปริมาณขยะที่นักเรียนและนักศึกษาเก็บได้ แต่เราต้องการสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่รู้และเข้าใจเรื่องการจัดการขยะอย่างยั่งยืน กระบวนการแยกขยะรีไซเคิลอย่างถูกวิธีทั้งหมดจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน”

AIS ต่อยอดความร่วมมือ GC ชวนเหล่านักศึกษาทำกิจกรรม E-Waste

ดร.ชยา ฉันทวสุ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายความยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ GC เราให้ความสำคัญกับ ESG ที่สมดุลมาโดยตลอด โดยนำหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มาปรับใช้กับธุรกิจ และยกระดับการปฏิบัติสู่ภาคสนามเพื่อสังคม พร้อมทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกับเอไอเอสเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

AIS ต่อยอดความร่วมมือ GC ชวนเหล่านักศึกษาทำกิจกรรม E-Waste

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593 จวบจนปัจจุบันเป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างเอไอเอสและจีซีในการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ “มหาวิทยาลัยสีเขียว ให้โลกจดจำ” จึงเป็นการขยายเครือข่าย การส่งต่อแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนคือการมีส่วนร่วมของนักศึกษา นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้ง 11 แห่งผ่านแพลตฟอร์ม GC YOUturn เพื่อสนับสนุนการใช้ขยะพลาสติกในครัวเรือน ส่งกลับเป็นวัตถุดิบและกลับเข้าสู่วงจรการผลิตอีกครั้ง ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมลดภาวะโลกร้อน

โครงการ “มหาวิทยาลัยสีเขียวให้โลกจดจำ” เป็นกิจกรรมที่เอไอเอส และ GC เชิญชวนมหาวิทยาลัยชั้นนำในพื้นที่กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยมหิดลและเขตปริมณฑลอีก 11 แห่งของประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งชาติ Shuangsit มหาวิทยาลัย Duraji Pod มหาวิทยาลัยพระนครเหนือ

AIS ต่อยอดความร่วมมือ GC ชวนเหล่านักศึกษาทำกิจกรรม E-Waste

เข้าร่วมการแข่งขันเก็บขยะ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการผ่านแอพ ขยะอิเล็กทรอนิกส์+ และขยะพลาสติกดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม Youturn ซึ่งนักเรียนสามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกใช้แล้วไปที่จุดรวบรวมขยะ อาสาสมัครอย่าง Green Agents บันทึกผลการเก็บขยะและให้คำแนะนำในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการขยะที่เหมาะสม รวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพลาสติก ผ่านการฝึกอบรม กิจกรรมเวิร์กช็อป และการศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยที่เก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพลาสติกได้มากที่สุดจะได้รับทุนการศึกษามูลค่ากว่า 60,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล Upcycling จากขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์

ติดตามเรื่องไอทีต้องรู้ : ข่าววงการไอที

ติดตามเทคโนโลยีเพิ่มเติม : guruit

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ