ก.ล.ต. นับยื่น "Advice IT Infinite" ขายหุ้น IPO 170 ล้านหุ้น

ก. ล. ต. นับยื่น ” Advice IT Infinite ” ขายหุ้น IPO 170 ล้านหุ้น

ก.ล.ต. นับยื่น "Advice IT Infinite" ขายหุ้น IPO 170 ล้านหุ้น

ก.ล.ต. นับยื่น “Advice IT Infinite” ขายหุ้น IPO 170 ล้านหุ้น ระดมทุนเพื่อรองรับการขยายสาขาและขยายธุรกิจโดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพิ่มโอกาสในการเติบโตเนื่องจากไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคและภาคธุรกิจเปลี่ยนไปสู่นวัตกรรมดิจิทัลที่เติบโตเต็มที่

นางรัชดา คล้ายปฏิโนด กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สายงานวาณิชธนกิจ 2 ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) หรือ ADVICE เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา หรือ ก.ล.ต. ได้มี เอกสารยื่นคำแนะนำฉบับหนึ่งถูกนับเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2566 

ก.ล.ต. นับยื่น "Advice IT Infinite" ขายหุ้น IPO 170 ล้านหุ้น

และกำลังเตรียมเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยออกหุ้นไม่เกิน 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วภายหลังการออกหุ้นครั้งนี้ และร้อยละ 27.42 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งชำระเต็มมูลค่าแล้ว คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกลุ่มธุรกิจ กลุ่มบริการ/ธุรกิจ ตลท. ในปี 2566

จุดแข็งของ ADVICE คือหนึ่งในผู้นำตลาดค้าปลีกสินค้าไอที โอกาสเติบโตจากการเปลี่ยนผ่านสู่นวัตกรรมดิจิทัลเต็มรูปแบบเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์และบริการไอทีครบวงจรและเป็นหนึ่งในสี่ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีชั้นนำของประเทศที่มีปริมาณการขายสูงสุดจึงเชื่อได้ว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ทำให้มีความน่าเชื่อถือมากกว่าผู้ประกอบการรายอื่นในเรื่องของความไว้วางใจมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย ดังนั้น ปัจจุบัน ADVICE จึงมีฐานลูกค้าค้าปลีกและค้าส่งที่กำลังเติบโตกระจายอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของประเทศ

ก.ล.ต. นับยื่น "Advice IT Infinite" ขายหุ้น IPO 170 ล้านหุ้น

ผลการดำเนินงาน 4 ปีที่ผ่านมา (2562-2565) บริษัทมีรายได้จากการขายและการบริการ 11,384.7 ล้านบาท 12,541.2 ล้านบาท 14,305.8 ล้านบาท และ 14,388.2 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 8.1 % กำไรสุทธิ 134.0 ล้านบาท 233.8 ล้านบาท 430.2 ล้านบาท และ 205.7 ล้านบาท

นายณัฐ นานิติกลัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) หรือ ADVICE เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้น IPO เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักลงทุนได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จต่อไป เงินทุนดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการเติบโต ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการแข่งขันของ ADVICE ในฐานะธุรกิจเทคโนโลยีใหม่

ก.ล.ต. นับยื่น "Advice IT Infinite" ขายหุ้น IPO 170 ล้านหุ้น

เป้าหมายของบริษัทคือการระดมทุน 1. การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงการขยายสาขาของบริษัทด้วย และปรับปรุงสาขาที่มีอยู่ของบริษัท 2. การชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 3. เงินทุนหมุนเวียนในการซื้อสินค้า 4. ลงทุนในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักสำรองต่าง ๆ ในงบการเงินเฉพาะกิจการแล้ว มีการกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของบริษัททุกประเภทเป็นประจำทุกปี

ก.ล.ต. นับยื่น "Advice IT Infinite" ขายหุ้น IPO 170 ล้านหุ้น

ADVICE เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีหลักในประเทศ ดำเนินธุรกิจค้าปลีก – จำหน่ายสินค้าไอทีภายใต้ชื่อร้าน “แอดไวซ์” ซึ่งเป็นไอทีซุปเปอร์มาร์เก็ต จำหน่ายสินค้าไอทีต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ DIY, คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook), คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) นอกจากนี้ บริษัทยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัล Internet of Things (IoT) สมาร์ทโฟน และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน นอกจากการจำหน่ายสินค้าไอทีแล้ว บริษัทยังให้บริการเคลมสินค้าที่ผิดพลาดแก่ผู้ผลิตอีกด้วย รวมถึงการให้บริการบำรุงรักษาและการตรวจสอบอุปกรณ์ไอทีอย่างครบวงจร

ติดตามเรื่องไอทีต้องรู้ : ข่าววงการไอที

ติดตามเทคโนโลยีเพิ่มเติม : guruit

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ