ฟูจิตสึ-เฮกซากอน เขย่าวงการดิจิทัลทวิน คาดการณ์ภัยพิบัติ

ฟูจิตสึ-เฮกซากอน เขย่าวงการดิจิทัลทวิน คาดการณ์ภัยพิบัติ

ฟูจิตสึ-เฮกซากอน เขย่าวงการดิจิทัลทวิน คาดการณ์ภัยพิบัติ

ฟูจิตสึ-เฮกซากอน เขย่าวงการดิจิทัลทวิน คาดการณ์ภัยพิบัติ ประกาศความร่วมมือในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Digital Twin ที่สามารถจำลองวัตถุเสมือนภายในวัตถุจริงเพื่อทำนายและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติและอุบัติเหตุบนท้องถนน และวิธีการฟื้นฟูจากภัยพิบัติ ผ่านความร่วมมือทางธุรกิจตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565

นายมลาเดน สโตยิค ประธานฝ่ายการคมนาคมสาธารณะ กลาโหม และความมั่นคง สถาปัตยกรรมระบบของ Hexagon กล่าวว่าความร่วมมือกับฟูจิตสึเป็นประโยชน์ต่อเมืองมาโดยตลอด “การติดตามและบรรเทาปัจจัยผลกระทบทางสังคมผ่านความร่วมมือของเรา ทั้งมลพิษ การจราจรหนาแน่น และน้ำท่วม จะช่วยทำให้ชุมชนเมืองมีความยั่งยืนและน่าอยู่มากขึ้น”

Hexagon เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกในด้านโซลูชันการจำลองเสมือนแบบดิจิทัล การรวมเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบอัตโนมัติเข้าด้วยกัน ฟูจิตสึเป็นบริษัทไอทีที่มุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ทั้งสองบริษัทร่วมกันพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์การบรรเทาภัยพิบัติโดยอิงจากการคำนวณปริมณฑล 

ฟูจิตสึ-เฮกซากอน เขย่าวงการดิจิทัลทวิน คาดการณ์ภัยพิบัติ

ใช้ข้อมูลปริมาณน้ำฝนเพื่อคาดการณ์ผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อสร้างภาพขนาดปัญหาน้ำท่วม และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์ความเสียหายถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเมืองต่าง ๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาแผนรับมือภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากทุกด้าน

ในด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งสองบริษัทกำลังมุ่งเน้นไปที่แอปพลิเคชันที่วิเคราะห์ความเปราะบางต่อปัญหาการจราจรติดขัดและปัญหาการออกแบบถนนที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และเสนอแนวทางแก้ไข แอพนี้จะช่วยให้การวางผังเมืองและหน่วยงานด้านถนนพัฒนาเครือข่ายการคมนาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

“ฟูจิตสึและHexagon จะดำเนินการทดสอบภาคสนามกับลูกค้าฝ่ายบริหาร เทศบาล และการขนส่งต่อไป ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเมือง โดยมีเป้าหมายในการส่งมอบโซลูชั่นทั่วโลกภายในปีงบประมาณ 2023 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2024”

ฟูจิตสึ-เฮกซากอน เขย่าวงการดิจิทัลทวิน คาดการณ์ภัยพิบัติ

กรณีการใช้งานหรือกรณีการใช้งานสองกรณีนี้รวมถึงการปกป้องเมืองและภูมิภาคจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ข้อมูลตำแหน่งและภาพผ่านพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งการขนส่งทางการแพทย์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ล้วนมีความสำคัญในการปกป้องผู้คนและโครงสร้างทางสังคมจากภัยคุกคาม เกิดจากภัยธรรมชาติและอันตรายอื่น ๆ

ในยุคที่สิ่งที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ให้ใช้แพลตฟอร์มการประมวลผลแบบ as-a-service (CaaS) ที่ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายโดยอาศัยเทคโนโลยีการประมวลผลและซอฟต์แวร์ขั้นสูงของฟูจิตสึ ผสมผสานกับ M.App ของ HEXAGON องค์กร On 

แอปพลิเคชันที่ให้การระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์แบบเรียลไทม์ช่วยให้ทั้งสองบริษัทสามารถวิเคราะห์ทางเทคนิคและติดตามภัยพิบัติได้ “การเตรียมพร้อมทางดิจิทัล” สามารถปรับปรุงระดับการตอบสนองต่อภัยคุกคามต่าง ๆ ที่สามารถกำหนดล่วงหน้าได้บนความเป็นจริงเสริมหรือโมเดลแฝดดิจิทัล มันจำลองสภาพแวดล้อมในโลกแห่งความเป็นจริงในรายละเอียดที่สมจริง

ฟูจิตสึ-เฮกซากอน เขย่าวงการดิจิทัลทวิน คาดการณ์ภัยพิบัติ

กรณีการใช้งานอีกประการหนึ่งคือการลดอุบัติเหตุทางถนน จากการศึกษาขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2022 พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากกว่า 50 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตอีก 1.35 ล้านคน และอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการขับรถเร็ว ป้ายจราจรที่ไม่เหมาะสมหรือเกิดจากสภาพถนนเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจำลองอุบัติเหตุทั่วไป วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และเสนอวิธีแก้ปัญหา

ทั้งคู่ใช้เครื่องมือแสดงภาพเชิงพื้นที่ของ Hexagon นั่นคือ M.App Enterprise พร้อมบริการโครงสร้างพื้นฐานของ Fujitsu จนกลายเป็นแอปพลิเคชันที่ให้การจำลองพื้นที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและสามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความแออัด การออกแบบถนน ป้ายจราจร เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถให้คำแนะนำเพื่อลดอุบัติเหตุตามชุดเครื่องมือความปลอดภัยทางถนนได้อีกด้วย โครงการประเมินถนนระหว่างประเทศ (iRAP)

ฟูจิตสึ-เฮกซากอน เขย่าวงการดิจิทัลทวิน คาดการณ์ภัยพิบัติ

ฟูจิตสึและHexagon เป็นตัวอย่างที่การจราจรติดขัดน้อยลงแต่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สามารถวัดปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องทั้งการควบคุมความเร็วในการขับขี่ การติดตั้งป้ายจราจรโดยใช้ราวกั้นเพื่อแยกช่องจราจรคนเดินเท้าและช่องจราจรรถยนต์ จากนั้นจึงนำเสนอสิ่งนี้ว่าเป็นโซลูชันที่คุ้มค่า คำแนะนำเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่นักวางผังเมือง กรมบำรุงรักษาถนน หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และที่ปรึกษา ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน และสร้างชุมชนที่ปลอดภัยในที่สุด

Yoshimi Takahashi รองประธานบริหารอาวุโส หัวหน้าฝ่ายโซลูชันธุรกิจระดับโลก บริษัท Fujitsu Ltd. สุดท้ายนี้ มีความยินดีที่จะประกาศความคืบหน้าของการเป็นหุ้นส่วนของเรากับ Hexagon นี่เป็นก้าวสำคัญสู่สังคมที่เชื่อถือได้ตามหลักการของ Fujitsu Uvance

“บริการนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการผสมผสานจุดแข็งของทั้งสองบริษัทในการแก้ปัญหาสังคมที่ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการที่มีอยู่”

ติดตามเรื่องไอทีต้องรู้ : ข่าววงการไอที

ติดตามเทคโนโลยีเพิ่มเติม : guruit

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ