ทีซีซีเทคหนุนคนไทยทำงานดิจิทัลเผยแผนรุกเต็มรูปแบบ

ทีซีซีเทคหนุนคนไทยทำงานดิจิทัลเผยแผนรุกเต็มรูปแบบ

ทีซีซีเทคหนุนคนไทยทำงานดิจิทัลเผยแผนรุกเต็มรูปแบบ

ทีซีซีเทคหนุนคนไทยทำงานดิจิทัลเผยแผนรุกเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างและเติบโตพนักงานดิจิทัลเต็มเวลา ออกแบบมาเพื่อเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่มีประสบการณ์ซึ่งได้รับอนุญาตจากหลายหลักสูตรแล้ว กำหนดเป้าหมายลูกค้าองค์กรเพื่อการใช้เทคโนโลยีที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นและประสบการณ์ที่ดีขึ้น

นายธีรพันธ์ เหลืองนฤมิตรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) กล่าวถึงมุมมองในฐานะบริษัทชั้นนำด้านดิจิทัลโซลูชั่นสำหรับประชาชนในประเทศไทย ว่า ตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการของ ธุรกิจ เปิดรับพนักงานรวมถึงผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา และผู้มีประสบการณ์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ 

ได้แก่ กลุ่มต้นน้ำหรือต้นน้ำที่สร้าง ออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษาระบบ (เช่น ERP, การพัฒนาซอฟต์แวร์, แพลตฟอร์มข้อมูล, ความปลอดภัยทางไซเบอร์, IoT, คลาวด์, การเชื่อมต่อ) 

กลุ่มแรงงานกลางน้ำหรือกลุ่มกลางน้ำ ผู้ที่ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ (Data Analysis) ของ MarTech, PropTech, OpTech และ Downstream Workforce หรือ Downstream Users ซึ่งเป็นผู้ใช้งานหลักของระบบธุรกิจ เช่น ERP, e-procurement, e-tracking, e-commerce เป็นต้น ต่าง ๆ ยูทิลิตี้

ทีซีซีเทคหนุนคนไทยทำงานดิจิทัลเผยแผนรุกเต็มรูปแบบ

“นอกจากนี้ สำหรับพนักงานหรือลูกค้าปัจจุบัน เรายังคงมุ่งเน้นไปที่การยกระดับทักษะ/การยกระดับทักษะคนในองค์กร โดยมุ่งเน้นไปที่โครงการที่สร้างความคิดแบบดิจิทัลและเพิ่มการยอมรับของผู้ใช้ดิจิทัล โดยเปลี่ยนฐานจากผู้ใช้ทั่วไปเป็นพนักงานปลายน้ำ ตามลำดับ กลางน้ำและ ต้นน้ำโดยเน้นให้ลูกค้าใช้เทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิผล และประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น”

ที่มาของการเคลื่อนไหวนี้เกิดจากทีซีซีเทคเห็นว่าเทคโนโลยีหลายด้านขับเคลื่อนโดยคน ด้วยสาขาเทคโนโลยีจำนวนมากที่ยังคงขับเคลื่อนด้วยคน ความท้าทายที่ประเทศชาติเผชิญอยู่ในปัจจุบันคือปริมาณและคุณภาพของแรงงานที่มีทักษะสูง ตามข้อมูลของ สวทช. ต้องการ 177,606 สำหรับปี 2563-2567 เฉลี่ย 35,521 ต่อปี

ขณะที่ข้อมูลของทีดีอาร์ไอพบว่าหากนับรวมผู้จบปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จะมีแรงงาน 19,781 คน แต่พบว่ามีบัณฑิตจบใหม่น้อยกว่า 3,500 คนเข้าสู่ตลาดงานด้านไอทีโดยตรงในแต่ละปี 

ภาคการศึกษาที่มีนักศึกษาไม่เพียงพอหรือไม่ตรงความต้องการของตลาด นอกจากนี้ บัณฑิตส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานในอุตสาหกรรม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างอุปสงค์และอุปทานในปัจจุบัน

หากเปรียบเทียบโครงสร้างบุคลากรด้านนี้ของไทยกับต่างประเทศจะพบว่าจำเป็นต้องพัฒนากำลังคนทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง ในอดีต กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลที่มีทักษะสูงของไทยมีความแตกต่างเชิงโครงสร้างเมื่อเทียบกับประเทศดิจิทัลชั้นนำ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 

กำหนดระดับทักษะดิจิทัลไว้ 5 ระดับ คือ ระดับ 0 คือผู้ไม่มีความรู้และประสบการณ์ดิจิทัล ระดับ 1 คือผู้มีความรู้พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ระดับ 2 คือผู้มีทักษะพื้นฐานดิจิทัล . ระดับ 3 

เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ระดับ 4 คือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ตามรายงานของ International Institute for Management Development (IMD)

ทีซีซีเทคหนุนคนไทยทำงานดิจิทัลเผยแผนรุกเต็มรูปแบบ

จากการจัดอันดับพบว่าประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเพียง 580,000 คน (1%) (ระดับ 4) เทียบกับ 8% ในสิงคโปร์ และ 3% ในฮ่องกง เกาหลีใต้ มาเลเซีย และหากรวมระดับ 1-4 ประเทศไทยเป็นเพียง 28%และสิงคโปร์ 74% %, ฮ่องกง 80%, เกาหลีใต้ 80%, และมาเลเซีย 71% แสดงว่าเมื่อเทียบกับประเทศข้างต้นแล้วสัดส่วนของผู้มีความรู้พื้นฐานและผู้เชี่ยวชาญยังต่ำมาก

ตามที่สภาดิจิทัลมีแผนผลักดันเพื่อเพิ่มสัดส่วนของผู้ที่มีทักษะด้านดิจิทัลในระดับต่าง ๆ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนประชากรที่มีทักษะดิจิทัลระดับ 1-4 จาก 28% ในปี 2563 เป็น 70% ในปี 2568 เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศดิจิทัลชั้นนำของโลกได้

นายพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) กล่าวว่า บริษัทจะยังคงให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรก ตั้งแต่ตั้งรับ รุกเต็มสูบ สู่รั้วมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศ พร้อมเปิดให้ มือใหม่ มือเก๋า ด้านดิจิทัล เข้าร่วมทีมมืออาชีพของ ทีซีซี เทคโนโลยี กรุ๊ป เพื่อฝึกฝน ทดสอบ และทำโปรเจกต์จริง

ทีซีซีเทคหนุนคนไทยทำงานดิจิทัลเผยแผนรุกเต็มรูปแบบ

“ทีซีซีเทคมีประสบการณ์มากมายในการบ่มเพาะและสร้างรากฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจของทีซีซี กรุ๊ป ตลอดจนลูกค้าชั้นนำในตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตัวอย่างโครงการภายใต้โครงการ ได้แก่ Accessibility & Inclusivity Focus on be open to be open to be open to people with different background. และทักษะ ผู้เข้าร่วมที่หลากหลาย

เข้าร่วมเพื่อสร้างโซลูชันที่พลิกโฉมและก้าวล้ำจากกลุ่มที่หลากหลาย เช่น นักพัฒนา นักออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมในโปรแกรมต่าง ๆ เช่น hackathons และโปรแกรมการเพิ่มมูลค่าอาชีพ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ดำเนินโครงการที่ท้าทายและโอกาสในการเรียนรู้ ภายในโปรแกรมเหล่านี้ ตลอดจนสร้างงานใหม่และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่แข็งแกร่ง

คุณวลีพร สายะสิทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) กล่าวสรุปว่า: TCCtech มุ่งมั่นที่จะรวมผู้นำทางความคิดไว้ในระบบนิเวศของเทคโนโลยี นักเทคโนโลยีและผู้นำด้านต่าง ๆ พันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมแสดงศักยภาพ สนับสนุนและพัฒนาระดับดิจิทัลของสังคมไทยผ่านแพลตฟอร์ม OPEN-TEC

ติดตามเรื่องไอทีต้องรู้ : ข่าววงการไอที

ติดตามเทคโนโลยีเพิ่มเติม : guruit

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ