ดีอีเอส เดินหน้าเตรียมให้ความรู้กฏหมายทางดิจิทัล

ดีอีเอส เดินหน้าเตรียมให้ความรู้กฏหมายทางดิจิทัล

ดีอีเอส เดินหน้าเตรียมให้ความรู้กฏหมายทางดิจิทัล

ดีอีเอส เดินหน้าเตรียมให้ความรู้กฏหมายทางดิจิทัล DES เดินหน้าจัดกิจกรรมกฎหมายดิจิทัลเพื่อให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายดิจิทัล พร้อมที่จะรับฟัง แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น สร้างการรับรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับการใช้กฎหมายเพื่อปกป้องประชาชน ทั้ง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.

รองศาสตราจารย์เกียรติคุณ เวศย์ธร ปลัดกรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่กำหนดขึ้นตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลที่กระทรวงเกี่ยวข้อง และมีหลายประเด็นที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชกฤษฎีกามาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2566 เป็นต้น

ดีอีเอส เดินหน้าเตรียมให้ความรู้กฏหมายทางดิจิทัล

ด้วยเหตุนี้จึงจัด Digital Legal Tour ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ข้าราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทราบและเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อประชาชน เสริมสร้างจิตสำนึกให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมาย ส่งเสริม และคุ้มครองประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รับฟังปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในข้อกฎหมายเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประโยชน์และคุ้มครองประชาชนต่อไป

ภูมิหลังของมันคือพฤติกรรมอาชญากรที่ส่งผลกระทบต่อพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูล และพฤติกรรมนั้นอยู่ในลักษณะเฉพาะของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ กล่าวคือ ผู้กระทำความผิดสามารถอยู่ที่ใดก็ได้ในโลก ความเสียหายส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นการยากที่จะตรวจจับร่องรอยของอาชญากรรมโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการก่ออาชญากรรม และเป็นการยากที่จะจับกุมผู้กระทำความผิดและนำพวกเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ดีอีเอส เดินหน้าเตรียมให้ความรู้กฏหมายทางดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนรับทราบข้อผิดพลาดและต้องระวัง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 ความผิดฐาน “นำเข้า/เผยแพร่” ดำเนินคดีเกี่ยวกับข้อมูลคอมพิวเตอร์มาโดยตลอด และมาตรา 16 สร้าง/ตัดต่อ/นำเข้ารูปภาพของผู้อื่นซึ่งนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ประชาชนเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์มีลักษณะเหมือนบุคคลอื่น รูปภาพ คือ รูปภาพที่สร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธีอื่นใดที่อาจเป็นการเสื่อมเสีย ดูหมิ่น เกลียดชัง หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบุคคลอื่น งุ่มง่าม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หากเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ

ดีอีเอส เดินหน้าเตรียมให้ความรู้กฏหมายทางดิจิทัล

“แม้กฎหมายฉบับนี้จะมีบทลงโทษที่ชัดเจน จะมีวรรคหนึ่ง วรรคสอง อนุโลมได้ ดังนั้น ประชาชนควรมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ เพื่อป้องกัน และป้องกันตนเองอย่าเป็นผู้กระทำโดยขาดสติ สรุปแล้ว ตามมาตรา 14 และข้อ 16 เฉพาะผู้อัพโหลด (Upload) เช่น การโพสต์ (Post) การกดแชร์ (Share) การกดถูกใจ (Like) เท่านั้น ถือเป็นอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ต ส่วน Downloader ( ดาวน์โหลด) หรืออ่านไม่ผิด

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการศึกษาดิจิทัล 2 หลักสูตร ได้แก่ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” และ “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางด้านเทคนิค พ.ศ. 2562” เพื่อแก้ปัญหาการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและแก้ไขปัญหาการหลอกลวงประชาชนผ่าน วิธีการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ จนทำให้ผู้คนจำนวนมากเกิดคำถามเกี่ยวกับความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ดีอีเอส เดินหน้าเตรียมให้ความรู้กฏหมายทางดิจิทัล

นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจากภาคกฎหมายและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางไอที ร่วมเป็นวิทยากรและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในหลักการ ลักษณะ และขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบ

ออกจากจังหวัดชลบุรีและผลที่ได้รับในครั้งนี้ ฝ่ายดิจิทัลฯ จึงมีแผนที่จะจัดกิจกรรมท่องเที่ยวถูกกฎหมายดิจิทัลในที่ต่าง ๆ ต่อไป สร้างความตระหนักและความสนใจแก่สาธารณชนเกี่ยวกับอันตรายของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ติดตามเรื่องไอทีต้องรู้ : ข่าววงการไอที

ติดตามเทคโนโลยีเพิ่มเติม : guruit

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ