ค้นหาไอเดีย EDC Pitching

ค้นหา ไอเดีย EDC Pitching

ค้นหาไอเดีย EDC Pitching

ETDA จัด ค้นหาไอเดีย EDC Pitching ศิลปะป้องกันตัวจากภัยออนไลน์ ผนึก มูลนิธิอินเทอร์เน็ต พัฒนา Thailand Sure-Share Center และ Dek-D ชูโครงการ ETDA Digital Citizenship (EDC) สู่งาน EDC pitching แรกของปีแรก ในหัวข้อ “ตัวเลขในมือ แนวทางปฏิบัติ ไอเดีย แรงต้าน” ศิลปะการป้องกันตัวจากภัยออนไลน์” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท

ETDA กล่าวว่า การเสริมสร้างทักษะคนไทยในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันภัยออนไลน์ภายใต้หลักสูตร ETDA Digital Citizenship หรือ EDC เปรียบเสมือนเป้าหมายหลัก สู่คนไทย แกนกระจายความรู้ตามกลุ่ม

3 กิจกรรมหลักเกิดจากความร่วมมือกับสถาบันพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในการสัญจรไปยังภูมิภาคเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายผ่านผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Literacy ทั่วประเทศกว่า 30,000 คน ทั้งผู้สูงอายุ เด็ก วัยรุ่น กลุ่มเสี่ยง และผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ

ค้นหาไอเดีย EDC Pitching

นอกจากนี้ EDC ยังได้ดำเนินการฝึกอบรมวิทยากรภายใต้ชื่อ EDC trainers เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และพัฒนาบุคลากรที่สามารถขยายไปสู่กลุ่มคนไทยที่หลากหลายมากขึ้น 

และเราได้กระจายเครือข่ายไปแล้วกว่า 600 เครือข่ายในภาค Trainer ทั่วประเทศ นอกจากนี้ เรายังเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ประเด็นร้อนที่ออกมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านดิจิทัล ETDA จึงร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ศูนย์ชัวร์แชร์ สำนักข่าวไทย อสมท และ บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (Dek-D) จึงจัดกิจกรรม EDC Pitching ชื่อเต็ม ETDA Digital Citizen Pitching หัวข้อ “ดิจิทัลในมือรณรงค์ จุด”. แนวคิดศิลปะการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางออนไลน์

ค้นหาไอเดีย EDC Pitching

พื้นที่เปิดสำหรับทุกคน ตั้งแต่ครูฝึก EDC ไปจนถึงนักเรียน นักศึกษา พนักงานออฟฟิศ และบุคคลทั่วไป สำหรับทุกเจเนอเรชัน ไม่จำกัดอายุ เพศ และระดับความรู้ 

มาร่วมแข่งขันกันเฟ้นหาสุดยอดไอเดียงานอีเวนต์หรือสื่อ PR เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรม อีเวนต์ หรือสื่อ PR ที่น่าสนใจ มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร EDC และจะเป็นกลไกในการร่วมส่งเสริมและอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนให้คนไทย หาความรู้

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม เราไม่จำกัดเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา ตราบใดที่เรามีความคิด ครีเอทีฟในรูปแบบของแคมเปญ สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น อินโฟกราฟิก โปสเตอร์ การ์ตูน บทความ แผนภาพ หรือร่างแนวคิดที่จะใช้ในโครงการผลิต 

จากนั้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาผลงานของทุกทีมและคัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ EDC Netball โดยรอบชิงชนะเลิศจะประกาศอย่างเป็นทางการในเพจ ETDA Thailand ในปี 2566 ในวันที่ 16 มิถุนายน ซึ่งทั้ง 10 ทีมจะ เข้าร่วมการแข่งขัน EDC Netball Final เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกับทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาทักษะ ไอเดีย (การแกะสลัก) โครงการ และเทคนิคการขายให้

ค้นหาไอเดีย EDC Pitching

เป็นที่นิยมและประสบความสำเร็จ (วิธีเปลี่ยนจากคนเก่งเป็นคนเก่ง!) ทำกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 จากนั้นเข้าสู่งานระหว่างวันที่ 1-13 กรกฎาคม 2566 เพื่อกำหนดแผนและจัดทำร่างที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน ก่อนประกาศผลทีมชนะเลิศในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

สำหรับทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท เหรียญรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล อันดับ 2 จะได้รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล อันดับ 3 จะได้รับ 30,000 บาท รางวัลชมเชย รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล

ติดตามเรื่องไอทีต้องรู้ : ไอทีต้องรู้

ติดตามเทคโนโลยีสุขภาพ : Healthcare24hr.

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ