สดช.เผยคนไทยออนไลน์ 7 ชั่วโมง 25 นาที 89.5% เข้าถึงอินเทอร์เน็ต

สดช. เผยคนไทยออนไลน์ 7 ชั่วโมง 25 นาที 89.5% เข้าถึงอินเทอร์เน็ต

สดช.เผยคนไทยออนไลน์ 7 ชั่วโมง 25 นาที 89.5% เข้าถึงอินเทอร์เน็ต

สดช.เผยคนไทยออนไลน์ 7 ชั่วโมง 25 นาที 89.5% เข้าถึงอินเทอร์เน็ต สมช. เปิดเผยข้อมูลการพัฒนาดิจิทัลของคนไทย “Thailand Digital Outlook 2023” ระบุว่าอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึง 89.5% และความไม่เท่าเทียมลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยคนไทยใช้เวลา 7 ชั่วโมง 25 นาทีบนอินเทอร์เน็ตทุกวันและใช้โซเชียลมีเดีย เช่นเดียวกับอัตราการจ้างงานธุรกิจดิจิทัลที่ 35.96% ซึ่งดูเนื้อหาวิดีโอเป็นหลักพร้อมรับแนวโน้มการใช้บริการออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น

รองศาสตราจารย์พิเศษ เวสซี่ ธอร์นท์ ปลัดภาควิชาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ปัจจุบัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการบูรณาการตัวชี้วัดเหล่านี้เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยก็มีจุดอ่อน อะไรคือจุดแข็งของคุณ? หากดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะช่วยปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

สดช.เผยคนไทยออนไลน์ 7 ชั่วโมง 25 นาที 89.5% เข้าถึงอินเทอร์เน็ต

“การเห็นว่าข้อความที่ชัดเจนกลายเป็นจุดขับเคลื่อน การทำความเข้าใจว่าภาคเอกชนของรัฐสามารถช่วยขับเคลื่อนสิ่งนี้ได้อย่างไร จะเป็นปัจจัยสำคัญในการทำความเข้าใจว่าประเทศไทยจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไร”

โครงการวิจัย Thailand Digital Outlook ตรวจสอบตัวชี้วัดดิจิทัลของประเทศ การสำรวจอ้างอิงถึงกรอบมาตรฐานสากลที่กำหนดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และระบุตัวชี้วัด 94 ตัวใน 8 มิตินโยบาย รวบรวมแบบสอบถามครอบคลุม 77 จังหวัด จำนวน 45,307 ตัวอย่าง

สดช.เผยคนไทยออนไลน์ 7 ชั่วโมง 25 นาที 89.5% เข้าถึงอินเทอร์เน็ต

การศึกษาพบว่าตัวชี้วัดเชิงตัวเลขได้รับการปรับปรุงในหลายพื้นที่ในประเทศส่วนใหญ่ การเข้าถึงสองมิติ อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในครัวเรือนของประเทศไทยอยู่ที่ 89.5% เพิ่มขึ้นจาก 88% ในปี 2565 สัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยอยู่ที่ 87.6% เพิ่มขึ้น 85% จากปีก่อนหน้า

มิติด้านอาชีพ ในปี 2566 สัดส่วนจำนวนผู้มีงานทำในองค์กรดิจิทัลในประเทศไทยจะคิดเป็น 35.96% ของการจ้างงานทั้งหมด เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 34.4% ในปีที่แล้ว โดยจะคิดเป็น 71.6% ในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากเพียงปีเดียว 63.1% ในปี 2565

การเปิดเสรีตลาด ในปี 2566 สัดส่วนผู้ประกอบการขายสินค้า/บริการสู่ตลาดต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตจะสูงถึง 31.53% ในขณะที่ในปี 2565 สัดส่วนนี้จะมีเพียง 26.29% เท่านั้น ในมิติอื่น ๆ พบว่ามูลค่าการลงทุนของอุตสาหกรรม ICT ในมิตินวัตกรรมจะคิดเป็น 0.93% ของ GDP ในปี 2565

สดช.เผยคนไทยออนไลน์ 7 ชั่วโมง 25 นาที 89.5% เข้าถึงอินเทอร์เน็ต

มิติด้านความน่าเชื่อถือ จำนวนผู้ที่ประสบปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล/ความเป็นส่วนตัวเท่ากับ 14.52% และขนาดการเติบโตและสภาพความเป็นอยู่ ภายในปี 2565 มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากสาขาธุรกิจดิจิทัลจะคิดเป็น 40% ของสาขาอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ยังพบว่า 1. ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 11.9% ในปี 2563 เป็น 6.5% ในปี 2566 2. ผู้รับบริการออนไลน์ภาครัฐ 66.17% และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) เป็นปัจจัยผลักดันให้มีการใช้งานเพิ่มขึ้น 3. สถานพยาบาลเบื้องต้นทั่วประเทศให้บริการออนไลน์ เพิ่มช่องทางทางเลือก/บริการ 75.92%

4.ใช้อินเทอร์เน็ตสะท้อนการเข้าสู่สังคมดิจิทัล คนไทยมีแนวโน้มจะใช้เวลาออนไลน์มากขึ้น เวลาใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็น 7 ชั่วโมง 25 นาทีต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 7 ชั่วโมง 4 นาที กิจกรรมดิจิทัลที่คนไทยใช้มากที่สุดในปี 2566 คือ การใช้โซเชียลมีเดีย ประการที่สองสำหรับการสนทนาและดูเนื้อหาความบันเทิง

สดช.เผยคนไทยออนไลน์ 7 ชั่วโมง 25 นาที 89.5% เข้าถึงอินเทอร์เน็ต

5.สินค้าและบริการออนไลน์ยอดนิยม ได้แก่ สินค้าแฟชั่น บริการจัดส่งอาหารสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์/บริการด้านความบันเทิง 6. ภาคการค้ามีความกระตือรือร้นในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง 7. แรงงานดิจิทัลมีความสำคัญมากขึ้น บางภาคธุรกิจจ้างคนเร่ร่อนทางดิจิทัลเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน/ขาดแคลน นอกจากนี้ยังจะเป็นที่ต้องการอย่างมากในด้านดิจิทัลในอนาคต

8.คนไทยส่วนใหญ่มีทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการจ้างงาน แต่ทักษะสำคัญในการใช้งานอย่างปลอดภัยและทักษะเพื่อรองรับอนาคตยังไม่สูงนัก ยกเว้นการเขียนโค้ดและยุคใหม่ 9 ปัญหาการใช้งานดิจิทัลเริ่มรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเว็บไซต์ส่งข้อความ/พนัน/ลามกอนาจาร ส่งผลต่อระดับความเชื่อมั่นของภาครัฐ

ติดตามเรื่องไอทีต้องรู้ : ข่าววงการไอที

ติดตามเทคโนโลยีเพิ่มเติม : guruit

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ