กรมปกครองแนะนำให้คนไทยใช้ 'ThaID' เพื่อยืนยันตัวตน

กรมปกครองแนะนำให้คนไทยใช้ ‘ThaID’ เพื่อยืนยันตัวตน

กรมปกครองแนะนำให้คนไทยใช้ 'ThaID' เพื่อยืนยันตัวตน

กรมปกครองแนะนำให้คนไทยใช้ ‘ThaID’ เพื่อยืนยันตัวตน เสริมบริการประชาชนภายใต้รัฐบาลดิจิทัล มีระบบ ตรวจสอบและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น ThaiID ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐและ ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ลดความเสี่ยงจากการปลอมแปลงเอกสาร สามารถใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนในการรับบริการต่าง ๆ 

จากหน่วยงานราชการ หลังจากเปิดตัวในไตรมาสที่ 1 ของ ปี 2566 มีการดาวน์โหลดมากกว่า 5.8 ล้านครั้ง และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และขณะนี้สามารถใช้ใน 11 ระบบสำหรับหน่วยงานของรัฐในการยืนยันตัวตน เอกชนยื่นขออนุญาตใช้การยืนยันตัวตนกว่า 70 หน่วยงาน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานความปลอดภัยสากลชวนคนไทยดาวน์โหลดใช้ฟรีทั้งระบบ Android และ iOS

กรมปกครองแนะนำให้คนไทยใช้ 'ThaID' เพื่อยืนยันตัวตน

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผอ.กยท. กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า อบจ.พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามแผนการพัฒนาภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย แอปพลิเคชัน ThaiD ได้จัดทำและพัฒนาเป็นระบบตรวจสอบและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รองรับการใช้งานของประชาชนทั่วประเทศ 

สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่ต้องไปที่สำนักงาน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดการใช้ทรัพยากรกระดาษอย่างสิ้นเปลือง ลดความเสี่ยงในการใช้เอกสารราชการปลอมในระหว่างการพิสูจน์ตัวตน ด้วยระบบเดิม สร้างมิติใหม่ของการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชน ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ระบบปฏิบัติการของแอปพลิเคชั่น ThaiID คือการแสดงภาพดิจิทัลไอดี ทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตรใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital ID) รวมถึงการเปรียบเทียบภาพใบหน้าแบบดิจิทัล (ระบบยืนยันใบหน้า) เมื่อประชาชนใช้บริการภาครัฐหรือเอกชนที่ต้องการการยืนยัน เข้าสู่ระบบแอป ThaiID เพื่อยืนยันตัวตนโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลหรือใช้เอกสารยืนยันตัวตน

กรมปกครองแนะนำให้คนไทยใช้ 'ThaID' เพื่อยืนยันตัวตน

สำหรับแอพพลิเคชั่น ThaiID ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปดาวน์โหลดไปใช้ยืนยันตัวตนตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว ดาวน์โหลดมากกว่า 5.8 ครั้งตามวัตถุประสงค์ของแอป “การรับรองความถูกต้องของคนไทย” ปัจจุบันมีหน่วยงานราชการขออนุญาตใช้การยืนยันตัวตน 50 หน่วยงาน และเอกชน 24 หน่วยงาน และปัจจุบันมี 11 ระบบที่มีระบบบริการโดยใช้การยืนยันตัวตน ดังนี้

“1) ทะเบียนออนไลน์ อบจ. กำหนดว่าหากใช้แทนบัตรประชาชนตัวจริง คู่มือ ตรวจสอบความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ งานแจ้งที่อยู่เคลื่อนที่ สร้างบ้านใหม่ (ขอเลขที่บ้าน) เอกสารรับรองตนเอง 2) สำนักภาษี สำแดงภาษีออนไลน์ 3) วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ Health Link ของสถาบันพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (สก) 4) ระบบรับสมัครเด็กเป็นบุตรบุญธรรมออนไลน์ กระทรวงกิจการเด็กและเยาวชน 5) ใบสมัครกองทุนเด็ก โดย กระทรวงกิจการเด็กและเยาวชน โดย สำนักเลขาธิการสภา 7) ระบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 8) กรมฯ อิเล็กทรอนิกส์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบบบริการ 9) ระบบ SEIS ของสำนักงาน ก.พ. 10) ระบบจองเลขทะเบียนรถทางอินเทอร์เน็ต กรมขนส่งทางบก และ 11) ระบบ LandsMaps ของกรมที่ดิน หน่วยงานของรัฐและเอกชนจะใช้การยืนยันตัวบุคคลทางดิจิทัลร่วมกันมากขึ้นและฝ่ายปกครองจังหวัด ในระบบยืนยันตัวตนในอนาคต

กรมปกครองแนะนำให้คนไทยใช้ 'ThaID' เพื่อยืนยันตัวตน

ฝ่ายบริหารจังหวัดได้พัฒนาแอปพลิเคชัน ThaiID โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหลักการที่สำคัญที่สุด ให้ประชาชนมั่นใจในมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล เช่น การแจ้งเตือน (การแจ้งเตือน) ทุกครั้งที่มีการขอเข้าใช้ เจ้าของข้อมูลต้องยินยอม ป้อนรหัส 8 หลักที่คุณตั้งเอง 

หากคุณไม่ยอมรับหรือรหัสไม่ตรงกับการตั้งค่า ข้อมูลจะไม่ถูกส่ง สามารถตรวจสอบรายการข้อมูลได้ด้วยตนเองจากประวัติข้อมูล สามารถใช้โทรศัพท์ได้เพียงเครื่องเดียว หากลงทะเบียนเครื่องใหม่สำเร็จเครื่องเก่าจะถูกยกเลิกทันที โทรศัพท์ที่แก้ไขระบบเครื่อง (เจลเบรค) จะไม่สามารถใช้ ThaiID ได้ เป็นต้น 

ฝ่ายปกครองจังหวัดได้เน้นย้ำให้บุคลากรในสังกัด 878 อำเภอ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ลงพื้นที่เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดาวน์โหลดและใช้งานแอพ ThaiID บนโทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะเยาวชนเพื่อเผยแพร่ให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้งานแอพ ThaiID อย่างกว้างขวาง

กรมปกครองแนะนำให้คนไทยใช้ 'ThaID' เพื่อยืนยันตัวตน

แอพ ThaiID ดาวน์โหลดใช้งานบนมือถือได้ฟรี! ฟรีทั้งระบบ Android และ iOS โดยสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ ช่องทางที่ 1 ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ นำโทรศัพท์มือถือ 

และบัตรประชาชนไปที่สำนักทะเบียนและช่อง 2 ทั่วประเทศ ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น ThaiID และทำตามขั้นตอนในระบบเพื่อตรวจสอบยืนยัน อบจ. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาแอพพลิเคชั่น ThaiID ให้สอดคล้องกับสากล มาตรฐานความปลอดภัย

ติดตามเรื่องไอทีต้องรู้ : ข่าววงการไอที

ติดตามเทคโนโลยีเพิ่มเติม : guruit

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ